TURKUAZ PLUS PROFESYONEL SİTE VE APARTMAN YÖNETİMİ

SİZİN İÇİN VARIZ
YÖNETİM

 •  K.M.G.K’ da verilen kararların uygulanması ·  
   
 •  Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi ·      
   
 •  Defterlerin ve hesapların kayıtlanması ·      
   
 •  İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması ·        
    
 •   Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi ·        
    
 •   Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi